اینفوگرافی ایده‌ های بهبود وضعیت ظاهری شهرها

بشر از همان ابتدای پیدایش، در تلاش بوده تا محیطی با بیشترین کیفیت را برای محل سکونت خود انتخاب کند. اگر به شهرهایی با بیشترین زیست‌پذیری در سراسر جهان نگاه کنیم، خواهیم دید که در اغلب آن‌ها، اقداماتی خلاقانه و بسیار جزئی شده و بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی مناطق بر جای گذاشته است. در این اینفوگرافیک، با ایده هایی برای بهبود وضعیت ظاهری شهرها، آشنا می شوید.

منبع
ایمنا