اینفوگرافی وضعیت مهاجرت بین شهرهای ایران

گزارش مرکز آمار ایران با موضوع وضعیت مهاجرت در شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که یک‌ سوم مراکز استان‎ها در ایران دارای خالص مهاجرت منفی هستند؛ یعنی افراد خارج‌ شده بیشتر از افراد وارد شده به این شهرها هستند.

در بین این استان‌ها، تبریز، اصفهان، قزوین، خرم‌آباد، اراک، اهواز، زاهدان، تهران، ساری و بجنورد به ترتیب دارای بیشترین خالص مهاجرت داخلی منفی در سال 98 بوده‌ اند. این اینفوگرافی وضعیت مهاجرت در شهرهای کشور را در سال 98 بررسی می کند.

منبع
همشهری آنلاین