واگذاری ۲۵۰ طرح دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به لزوم مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی اظهار داشت: از محل تبصره ۱۹ بر اجرای طرح های عمرانی با مشارکت بخش های عمومی و خصوصی تاکید شده است. امسال ۲۵۰ طرح توسط دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی واگذار شده که در این میان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بیشترین طرح ها را در میان دستگاه های اجرایی استان به بخش خصوصی واگذار کرده است.

استاندار تهران در ادامه در مورد احداث شهرک کفش تصریح کرد: وضعیت احداث شهرک کفش اسلامشهر نیز بررسی شد و قرار شد پس از بررسی در کارگروه زیربنایی تا دو هفته آینده مقدمات احداث این شهرک انجام و موضوع در جلسه شورای برنامه ریزی مطرح شود؛ ضمن اینکه وضعیت شهرک صنعتی پرند نیز در کارگروه زیربنایی بررسی و در صورت لزوم نسبت به جابجایی زمین آرامستان اقدام می شود.

محسنی بندپی در مورد تکمیل طرح های پژوهشی خاطرنشان کرد: یک درصد از تبصره ۹ قانون بودجه به طرح های پژوهشی اختصاص دارد که سهم استان تهران حدود ۲.۷ میلیارد تومان است که قرار شد بخشی از این اعتبار به تکمیل طرح های پژوهشی سال گذشته و مابقی به طرح های پژوهشی سال جاری اختصاص یابد.