اینفوگرافیک، شهـرهای پایـدار جهان

مدیران و برنامه‌ریزان شهرهای پایدار در صدد آنند که با تدوین برنامه ها و طراحی روش هایی از نظر زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی شرایطی انعطاف‌پذیر برای شهروندان به وجود آورند بدون اینکه منابع نسل آینده که قرار است در این محیط‌ها زندگی کنند، را به خطر بیندازند.

منبع:
https://www.imna.ir/