اینفوگرافیک گزارش عملکرد فاوای شهرداری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

سازمان فاوا برای تحقق تهران هوشمند و شهرداری دیجیتال با رسالت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت و پایش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و همچنین ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری و سرویس‌های نرم‌افزاری داده‌ای با بهره‌گیری از مناسب‌ترین فنا‌وری‌های نوین برای خدمات باکیفیت اقدام می کند. این امر مهم با تکیه‌ بر نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های کارآمد موجود، نوآوری، مشارکت شهروندان و بخش خصوصی توانمند برای ایجاد شهری زیست‌پذیر انجام می شود.

از اقدامات اخیر این سازمان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، جمع آوری اطلاعات شهروندان از طریق QR کد برای شناسایی افراد و مکان های پرخطر بود. در همین رابطه سازمان فاوا، گزارش عملکردی را برای این فرآیند ارائه کرد که در زیر مشاهده می کنید:

 

منبع: اینفوگرافیک