اینفوگرافیک: بهترین های حمل و نقل جهان

کدام شهرها بهترین سیستم حمل و نقل جهان را دارند؟ در این اینفوگرافیک این شهرها معرفی شده اند

منبع
http://shabestan.ir/detail/News/755680