آمار آتش‌سوزی‌های جنگل‌های ایران

آتش‌سوزی مهم‌ترین تهدید و خطر برای جنگل‌هاست. خطری که عامل آن انسانی بوده، به‌گونه‌ای که ۹۰ درصد علت آتش‌سوزی جنگل‌ها انسانی گزارش شده‌اند.

طی ۵۰ سال گذشته وسعت جنگل‌های ایران بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و امروز به حدود ۱۴ میلیون هکتار رسیده است. آتش‌سوزی مهم‌ترین تهدید و خطر برای جنگل‌هاست؛ خطری که عامل آن انسانی است، طوری که ۹۰درصد علت آتش‌سوزی جنگل‌ها انسانی گزارش شده‌اند. این آمار در سال 98 گزارش شده است.

منبع
خبر فوری