BEST CITIES

BEST CITIES

موضوع فعالیت: رتبه بندی شهرها، بررسی عملکرد شهرها، بررسی چالش های شهری، آگاه سازی شهروندان

دفتر اصلی: آمریکا

BEST CITIES؛ مکانی برای رتبه بندی منحصر به فرد مقاصد برتر شهری در جهان است که توسط Resonance Consultancy ارائه می شود.

در یک نگاه کلی، شهرها؛ آینده جمعی ما هستند و هدف این مجموعه این است که به معتبرترین منابع عملکرد شهرها در جهان تبدیل شود. شهرها، ساکنان آنها، سرمایه گذاران و بازدیدکنندگان به رتبه بندی عینی و نه فقط نظرسنجی در مورد شهرها نیاز دارند و Best Cities دقیقاً چنین چیزی را ارائه می دهد.( رویکردی جامع که نشان می دهد چه عواملی شهرها را به عنوان مکانی برای زندگی، کار، فعالیت، بازی و... جذاب می کند.)

نتیجه این رتبه بندی ها است که می تواند به تصمیمات مهم برای شهرها، شهروندان و کسانی که به آنها علاقمند هستند، منجر شود. بلومبرگ، Best Cities را "جامع ترین رتبه بندی شهر روی کره زمین" می نامد و رسانه های جهان هر ساله بیش از 1500 داستان را در جدول رده بندی، گزارش می دهند.

با مرور این سایت متوجه می شوید که شهر شما در کجای این جدول رتبه بندی قرار دارد و چالش های آن چیست. در واقع، شهروندان و تصمیم گیرندگان آگاه تر، می توانند شهرهای بهتری را نیز بسازند.

آدرس سایت
BEST CITIES