DeepMind

DeepMind
موضوع فعالیت: هوش مصنوعی
دفتر اصلی: لندن

DeepMind پیشرو در تحقیقات هوش مصنوعی و کاربرد آن با هدف تأثیر مثبت است. این مجموعه مأموریت علمی دارد تا مرزهای هوش مصنوعی را جابجا کند و برنامه هایی را توسعه دهد که بتواند حل مشکلات پیچیده را بدون نیاز به آموزش نحوه یادگیری بیاموزد.

وقتی DeepMind در سال 2010 راه اندازی شد، علاقه بسیار کمتری نسبت به امروز در زمینه هوش مصنوعی وجود داشت. برای پیشرفت در این زمینه، رویکردی بین رشته ای در پیش گرفته شد و ایده ها و پیشرفت های جدیدی در یادگیری ماشین، علوم اعصاب، مهندسی، ریاضیات، شبیه سازی و محاسبات به همراه روش های جدید سازماندهی تلاش های علمی انجام شد.

هدف بلند مدت DeepMind این است که مسائل مربوط به هوش مصنوعی حل شود، سیستم های حل مشکل کلی تر و تواناتر توسعه داده شود که به عنوان هوش عمومی مصنوعی (AGI) شناخته می شود. این فعالیت با رعایت اصول ایمنی و اخلاقی می تواند به جامعه در یافتن پاسخ هایی برای بعضی از چالش های علمی فوری و اساسی جهان کمک کند.

آدرس سایت
DeepMind