Ecological Landscape Alliance

EcoloرEcological Landscape Alliance
موضوع فعالیت: مدیریت محیط و چشم اندازها
دفتر اصلی: آمریکا

از زمان تاسیس این سازمان در سال 1992، Ecological Landscape Alliance پیشرو در ترویج رویکردهای پایدار در طراحی، ساخت و مدیریت چشم اندازها بوده است. تعهد ELA به ایده های نوآورانه و شیوه های مبتنی بر شواهد، این مجموعه را به یک منبع قابل اعتماد و یک جامعه پر جنب و جوش از متخصصان مناظر و محیط و باغداران فداکار تبدیل کرده است.

Ecological Landscape Alliance از شیوه های منظر زیست محیطی از طریق آموزش، همکاری و اطلاع رسانی حمایت می کند. همه کسانی که با این سرزمین ارتباط برقرار می کنند، مباشری هستند که اقدامات آنها با درک و احترام به سیستم های طبیعی انجام می شود.

اهداف
اعضای این سازمان از جهات مختلف متفاوت هستند، اما در هدف های مشترک متحد هستند که عبارتند از:
اعتقاد به استفاده از شیوه های محوطه سازی که از نظر محیط زیست ایمن هستند.
درک اینکه سیستم های طبیعی بهترین راهنما برای یادگیری نحوه توسعه و حفظ مناظر سالم هستند.
ارزش روش های محوطه سازی که مبتنی بر مطالعات علمی و تجربه عملی است.
متعهد به آموزش خود و دیگران در مورد روش های محوطه سازی اکولوژیکی هستند.
برای ایجاد شبکه ای از افراد متعهد که می توانند عامل قدرتمندی برای تغییر باشند، تلاش می کنند.

اعضا:
درختکاران
فعالان جامعه
عوامل حفاظت و کمیسیونرها
بوم شناسان
مربیان
مهندسین
پرسنل فدرال، ایالتی، شهری و شهری
متخصصان آبیاری
مربیان باغ
علاقمندان به باغبانی
برنامه ریزان زمین
معماران منظر
طراحان چشم انداز
متخصصان منظر
پیمانکاران منظر
متخصصان مراقبت از چمن
پرسنل حوزه آبخیز
دانشمندان تالاب

آدرس سایت
EcoloرEcological Landscape Alliance