Infoworld (دنیای اطلاعات)

عنوان: Infoworld (دنیای اطلاعات)
موضوع فعالیت: فناوری-سیستم ابری
دفتر اصلی: آمریکا

درباره سایت:
InfoWorld ، صدای پیشرو در فناوری سازمانی نوظهور، منبعی برای توسعه دهندگان، معماران و رهبران تجاری است که ابتکارات نسل بعدی را در سیستم عامل‌های ابری مقیاس پذیر آغاز می کنند، جایی که فناوری های آینده محور مانند هوش مصنوعی / یادگیری ماشین ، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، و پایگاه داده های NoSQL به طور مداوم تکامل می یابند.
InfoWorld با جلو ماندن از منحنی فناوری در خدمت کسانی است که مصمم به جستجوی مزیت تجاری هستند.
             https://www.infoworld.com/ 
               https://www.linkedin.com/company/164364    
             https://twitter.com/infoworld  
             https://www.facebook.com/InfoWorld