وبگاه پژوهشکده آمار ایران

عنوان: پژوهشکده آمار
موضوع فعالیت: پژوهش
دفتر اصلی: ایران

درباره پژوهشکده
به‌منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی در نظام آماری کشور، پژوهشکده‌ی آمار وابسته به مرکز آمار ایران بر اساس مجوز شماره‌ی ‎۲۲/۱۷۴۵مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۸ شورای گسترش آموزش عالی تاسیس شد.

چشم انداز:
ما، مهمترین پشتیبان علمی نظام آماری ایران با جایگاه برتر پژوهش و آموزش آمار رسمی در آسیا هستیم.

ماموریت:
برای تحقق این چشم‌انداز، پژوهشکده آمار مأموریت خود را رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی نظام آماری ایران و تولید و گسترش مستمر دانش در حوزه آمار می‌داند.

اهداف پژوهشکده:
ارتقای کیفیت فرایند تولید و توزیع آمار و اطلاعات در نظام آماری کشور
دست‌یابی به بهترین و مناسب‌ترین فنون و روش‌های تولید و توزیع آمار و مسائل مربوط به آن، شناخت مشکلات و ارائه‌ی طریق برای رفع آنها
ارتقای توانمندی‌های پژوهشی کشور در زمینه‌ی مسائل مربوط به آمار
همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی

وظایف پژوهشکده:
مطالعه و تعیین اولویت‌های پژوهشی در زمینه‌ی آمار
اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به روش‌های تولید آمار، تجزیه و تحلیل آماری، پردازش و استخراج اطلاعات و اطلاع‌رسانی آماری
ایجاد زمینه‌ی مناسب برای همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، در جهت ایجاد امکانات پژوهشی.
برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
انتشار کتاب و نشریه در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط
ارائه‌ی جدیدترین اطلاعات آماری مورد نیاز پژوهش‌گران

https://srtc.ac.ir/