METROPOLIS

METROPOLIS
موضوع فعالیت: طراحی و معماری
دفتر اصلی: آمریکا

متروپولیس در حدود 40 سال، جذاب ترین داستان نویس صنعت معماری و طراحی بوده است. هر شماره شامل داستان هایی است که طراحی را به روندهای متحول فرهنگی، از داده های بزرگ گرفته تا جنبش سازنده، پیوند می دهد. خوانندگان انتظار دارند که این مجله، آنها را در پشت صحنه قرار داده و نوآوری ها را به اشتراک بگذارد، فرآیندهای پیشرفت را نشان دهد و آنها را جلوتر از منحنی نگه دارد.

این مجموعه هرگز بزرگترین اهداف معماری و طراحی داخلی را از دست نمی دهد: بهبود زندگی مردم و حفاظت از زندگی در این کره خاکی. همچنین این مجموعه متعهد به محیطی پایدار، عادلانه و پرورش دهنده است، مثلا موضوعی را به پایداری در سپتامبر 1996 اختصاص می دهد یا ارتباط بین معماری و تغییرات آب و هوایی را در اکتبر 2003 گزارش می دهد و به انتشار کربن و طراحی داخلی می پردازد.

در پوشش تحریریه چاپی و دیجیتال، رویدادهای مجازی و حضوری، برنامه های جوایز و طرح های حمایتی، از آینده معماری و طراحی صحبت می کند.

منبع
METROPOLIS