Next City (شهر بعدی)

عنوان: Next City (شهر بعدی)

موضوع فعالیت: خبررسانی شهری

دفتر اصلی: آمریکا

"شهر بعدی" یک سازمان خبری غیرانتفاعی است که معتقد است روزنامه نگاران قدرت تقویت راه حل ها و کمک به گسترش آنها را از یک شهر به شهر بعدی دارند.
این سازمان در معرفی نحوه کار و ماموریت خود اینگونه عنوان می کند:

ماموریت ما الهام بخشیدن به عدالت اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بیشتر در شهرها است. گزارش مدنی "شهر بعدی"  مکان های شهری را موثرتر، برابرتر و پایدارتر می کند.
ما اطلاعاتی را در اختیار تغییر دهندگان قرار می دهیم که به تلاش آنها برای محله های کم درآمد دامن می زند. از آنجا که ما توجه جهان را به ایده های خوبی متمرکز می کنیم که امیدواریم رشد کنند، برخی از ما به عنوان "روزنامه نگاری راه حل" برچسب گذاری می کنند. برای ما این همان کاری است که ما همیشه از زمان تأسیس توسط سه دانشجوی دانشگاه و شبکه داوطلبان آنها در سال 2003 انجام داده ایم.

تأکید بر راه حل ها همانطور که در "شهر بعدی" انجام می دهیم، راه حل های بیشتری به وجود می آورد. تحقیقات نشان داده است که وقتی اخبار در مورد پاسخ های بالقوه مشکلات صحبت می کنند، خوانندگان احساس دانش و قدرت بیشتری برای حل آنها دارند. از نظر آماری خوانندگان با خواندن مطالب بیشتر اقدام می کنند، برای حمایت از یک سازمان کمک مالی می کنند و نظر خود را تکامل می دهند.
در جاهایی که روزنامه نگاری در زمینه راه حل سالم است، آمریکا جوامع آگاهانه و درگیر بیشتری دارد و وقتی راه حل ها فراوان باشد، زندگی ما نیز در شهر خواهد بود.

شهر بعدی سالانه صدها داستان در مورد راه حل های مسائل شهری منتشر می کند. ما همچنین بهترین گزارش خود را در کتاب های الکترونیکی گردآوری می کنیم، میزبان وبینارهایی با متخصصانی که از کار خود درس می گیرند و رویدادهای زنده مانند کنفرانس سالانه Vanguard را برای رهبران در حال ظهور برگزار می کنیم. بیش از 500 فارغ التحصیل پیشتاز امروز برای  "شهر بعدی" در سراسر جهان مشغول به کار هستند.

این سازمان که ابتدا شهر بعدی آمریکایی نام داشت، از سال 2003 شروع به انتشار یک مجله سه ماهه کرد. آنچه به عنوان یک نشریه چاپی سیاه و سفید کار می کرد که توسط داوطلبان انجام می شد، در نهایت به یک مجله محبوب و تأثیرگذار تبدیل شد که در طول 31 سال خود به بیش از 1 میلیون نفر خواننده رسید. مسائل امروز "شهر بعدی" صدای موثقی در سیاست های شهری است و سالانه از طریق وب سایت "شهر بعدی" به بیش از 2 میلیون عامل تأثیرگذار و تغییر دهنده می رسد.
150،000 نفر دیگر "شهر بعدی" را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند ، و 50،000 مشترک در خبرنامه ها هستند. همه در جستجوی راهی هستند که بتوان شهرها را کاملاً عادلانه و فراگیر تصور کرد.

 

   :Logo        

:Website      
 www.nextcity.org                    

Linkedin        
 www.linkedin.com/company/the-next-american-city                 

Tweeter       
           www.twitter.com/nextcityorg                  

Facebook        
  www.facebook.com/nextcityorg                  

  Instagram     
www.facebook.com/nextcityorg