شهر تاب آور

عنوان: فصلنامه شهر تاب آور 

موضوع فعالیت: شهرسازی، مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران، شهر هوشمند....

دفتر اصلی: ایران

آدرس سایت: https://ish.ihu.ac.ir/

"فصلنامه الکترونیکی و دیجیتال شهر تاب آور" با همکاری مجموعه ای از دانش آموختگان و متخصصان حوزه معماری،شهرسازی، جغرافیا و.... منتشر شده است و مجموعه از مقالات تخصصی حوزه های مرتبط را شامل می شود.

محورهای موضوعی مجله
- حفاظت و مصون سازی زیرساخت ها و دارایی های شهری
- شهر امن و ساخت و ساز ایمن
- مدیریت و برنامه ریزی شهری
- مهندسی مدیریت بحران شهری
- شهر تاب آور
- پدافند شهری
- شهر هوشمند
- سایر موارد مرتبط

اهداف
- اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه دانش شهر امن و ساخت و ساز ایمن
- ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته ­های محققین در حوزه شهرسازی
- طرح و بررسی موضوعات شهر امن در سطح کشوری و لشگری به ­صورت تحلیلی و علمی
- ارائه نتایج پژوهش ­ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه دانش شهر امن
- شناخت و معرفی اندیشه­ ها، نوآوری ­ها و خلاقیت­ های علمی و پژوهشی و فناوری­های نوین در حوزه شهر امن در سطح دانشگاه­ها، ملی و بین­ المللی
- تقویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه شهر امن برای حضور مؤثر در عرصه ­ها و مجامع علمی ملی و بین‌المللی