Smart Growth America

Smart Growth America

موضوع فعالیت: بهبود زندگی شهروندان با تکیه بر بهبود جوامع

دفتر اصلی: آمریکا

Smart Growth America از طریق کمک فنی، حمایت و رهبری فکری، جوامع را قادر می سازد تا مکان های قابل سکونت، شهروندان سالم و رفاه مشترک را ایجاد کنند. در واقع با مقامات منتخب در همه سطوح، توسعه دهندگان املاک و مستغلات، اتاق بازرگانی، متخصصین حمل و نقل و برنامه ریزی شهری و شهروندان همکاری می کند تا از طریق توسعه بیشتر، زندگی روزمره را برای مردم در سراسر کشور بهبود بخشد.

این مجموعه معتقد است که: "ما کشوری را تصور می کنیم که در هرجایی که زندگی می کنید یا هر شخصی که باشید، می توانید از زندگی در مکانی سالم، مرفه و امن لذت ببرید".

رشد هوشمند به معنای سرمایه گذاری مجدد در مرکز شهرهای آمریکا و خیابان های اصلی است، یعنی موتورهای اقتصادی شهرهای بزرگ و کوچک. این رشد به معنای ایجاد خانه هایی برای خانواده ها از هر سطح درآمد در کنار یکدیگر و متنوع سازی سیستم حمل و نقل است، بنابراین آمریکایی ها در نحوه زندگی خود می توانند حق انتخاب داشته باشند.

رشد هوشمند به معنای ایجاد خیابان هایی است که برای افرادی که به دنبال پیاده روی، دوچرخه سواری یا استفاده از صندلی چرخدار و همچنین رانندگی ایمن هستند، موثر واقع می شود. این رشد در جستجوی تصور مجدد از مکان هایی است که قبلاً ساخته ایم و  همچنین محافظت از فضای سبز باز برای نسل های بعدی.

مهمتر از همه، رشد هوشمند در واقع کمک به این است که هر شهری بتواند از نظر اقتصادی و اجتماعی، از مکانی پایدارتر برای زندگی، برخوردار شود. این روش برای هر جامعه متفاوت به نظر می رسد، اما می تواند به توسعه محله ها کمک کند، شهرها را در اقتصاد قرن بیست و یکم رقابتی کند و در نتیجه به بهبود زندگی، کمک کند.

آدرس سایت
Smart Growth America