URBAN GATEWAY

URBAN GATEWAY
موضوع فعالیت: توسعه شهری
دفتر اصلی: انگلستان

URBAN GATEWAY یک انجمن آنلاین است که به شهرها و متخصصان شهری در سراسر جهان کمک می کند تا برای به اشتراک گذاشتن دانش و فعالیت های اجرایی، متحد شوند. این مجموعه اولین پلت فرم وب در نوع خود است که از انرژی و منابع جامعه جهانی توسعه شهری استفاده می کند. این امر به UN-HABITAT و شرکای خارجی آن اجازه می دهد تا متحد شوند، دانش خود را تبادل کنند، در مورد مسائل بحث کرده و فرصت های مربوط به شهرسازی پایدار در سراسر جهان را به اشتراک بگذارند.

این سایت به نیازهای شرکای خود - از دولت ها و مقامات محلی گرفته تا محققان، سازمان های جامعه مدنی و بخش خصوصی - برای ایجاد یک مرکز اصلی دانش عملی در ایجاد شهرها و شهرهای پایدار، پاسخ می دهد.

کاربران این سایت قادر به یافتن و تماس با سایر اعضا، تشکیل گروه های مورد علاقه مشترک، ارائه و درخواست فرصت ها، به اشتراک گذاشتن تجربیات و دریافت آخرین اخبار محلی و جهانی در مورد مسائل شهری به زبان خود خواهند بود.

 URBAN GATEWAY بحث ها و شبکه های توسعه یافته در مجامع جهانی شهری را حفظ می کند، مشارکت ها را تقویت می کند و تأثیر کمپین جهانی شهری را برجسته می کند. در مرحله بعدی Gateway شاهد اضافه شدن ویژگی های فضایی خواهیم بود تا کاربران بتوانند در شهر خاصی زوم کنند و از شرایط شهری مانند دسترسی به خدمات شهری و ابداعات برای مقابله با مشکلات شهر مطلع شوند.

Urban Gateway با بودجه سوئدی پشتیبانی می شود و توسط Public Zone؛ آژانسی بریتانیایی که به سازمان ها کمک می کند از فرصت های دیجیتال برای بهبود زندگی مردم استفاده کنند، توسعه یافته است.

آدرس سایت
URBAN GATEWAY