Water FootPrint (ردپای آب)

عنوان: Water FootPrint (ردپای آب)
موضوع فعالیت: مدیریت ردپای آب
دفتر اصلی: آمریکا

درباره سایت

شبکه Footprint Network بستری برای همکاری بین شرکت ها، سازمان ها و افراد برای حل بحران های آب در جهان با پیشبرد استفاده عادلانه و هوشمندانه از آب است.  این سایت یک شبکه جهانی و پویا است که باعث ایجاد نوآوری می شود و تغییراتی را ایجاد می کند که همه ما باید ایجاد کنیم تا آب شیرین را به طور عادلانه در بین همه مردم تقسیم کنیم و جوامع شکوفا و تنوع طبیعت را حفظ کنیم.

 

 

اهداف و تاریخچه

در این سایت رهبران بین المللی با درک ارزش ردپای آب گرد هم آمده اند تا شبکه ای از سازمان ها را متعهد به استفاده از راه حل های عملی علمی و بینش استراتژیک برای تغییر روش استفاده و مدیریت منابع آبی خود کنند.

در سال 2008، Hoekstra، استاد مدیریت آب در دانشگاه توونته، به همراه بازیگران برجسته جهانی از تجارت، جامعه مدنی، سازمان های چند جانبه و دانشگاه، شبکه Footprint Network را با هدف گردآوری برخی از درخشان ترین ذهن های متعهد تأسیس کرد، برای نشان دادن اینکه چگونه ارزیابی اثر آب می تواند به ما کمک کند تا از چالش های استفاده ناپایدار از آب عبور کنیم.

 

    فعالیت ها

هدف سایت این است که با ارتقا آموزش ردپای آب، تحقیق، تبادل، ارتباطات و انتشار دانش به هدف خود برسد و عنوان می دارد:

" ما استاندارد جهانی ارزیابی ردپای آب را حفظ کرده و ابزارها و رویکردهای عملی ارزیابی ردپای آب و کاهش ردپای آب را
توسعه می دهیم.ما در بین جوامع ، دولت ها ، مشاغل و سرمایه گذاران از ردیابی مستقیم و غیرمستقیم آب خود آگاهی
می یابیم و سیاست های دولت و استراتژی های تجاری را که تأثیر ردپای ما را به حداقل می رساند تشویق می کنیم.

ما دولت ها، مشاغل، سرمایه گذاران، نهادهای بین المللی، سازمان های غیردولتی و سازمان های دیگر را در جستجوی کاهش ردپای آب و استفاده پایدار و عادلانه از آب جمع می کنیم."

 

 

 

 

 

 

Logo

         

Website
 www.waterfootprint.org            

Linkedin 
 www.linkedin.com/company/wfn           

Tweeter
www.twitter.com/waterfootprintN            

Facebook 
www.facebook.com/waterfootprint            

Instagram 
www.facebook.com/waterfootprint