قرارداد راه اندازی خط پردازش و تفکیک زباله در مبدا منعقد شد

حمید هاشمی شهردار آمل گفت: این قرارداد به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال میان شهرداری آمل و شرکت صنعتی شهاب خودرو با زمانبندی ۹ ماهه و در دو فاز منعقد شد.

وی در خصوص اجرای خط پردازش و تفکیکی زباله اظهارکرد: ۷۰ میلیارد ریال از اعتبارت راه اندازی خط پردازش زباله در مبدا تخصیص یافت که در فاز اول توسط شرکت برنده مناقصه (شهاب خودرو) اجرایی خواهد شد. این خط پردازش و تفکیک زباله با ظرفیت روزانه ۲۵۰ تن فعالیت خواهد کرد که با راه اندازی آن بین ۴ تا ۶ درصد از حجم زباله کم خواهد شد.

هاشمی افزود: با توجه به چالش زیست محیطی موجود در محل دفن فعلی زباله (عمارت)، با اجرای این طرح شاهد کمتر شدن تولید شیرابه حاصل از زباله خواهیم بود.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل،پس از تفکیک زباله های تر و خشک، زباله های غیرقابل بازیافت جهت دفن به محل مورد نظر انتقال پیدا می کند.