"طرح تفکیک زباله از مبدا" در خرم‌آباد

به گزارش ایمنا، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم‌آباد، بابک محرر با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ تن پسماند به‌صورت روزانه از سطح شهر خرم‌آباد جمع‌آوری می‌شود، اظهار کرد: مدیریت پسماند ازجمله مسائلی است که تأثیر مستقیم بر محیط‌زیست دارد و در صورت مدیریت نادرست، مخاطرات زیست‌محیطی به همراه خواهد داشت.

محرر تفکیک زباله از مبدا را از جمله مؤلفه‌های اصلی و مدیریت صحیح پسماند برشمرد و افزود: برای این‌که بتوانیم این تهدید بزرگ را به فرصت تبدیل کنیم دو اصل مهم کاهش تولید زباله و ساماندهی زباله گردی را باید همواره در مدیریت پسماند مورد توجه قرار دهیم.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم‌آباد با بیان اینکه آمار بیکاری در این شهر زیاد است و عده‌ای جهت تأمین معاش اقدام به جمع‌آوری زباله می‌کنند، تاکید کرد: یکی از بندهای قرارداد تفکیک زباله و استفاده مجدد از آن‌ها توسط پیمانکار است. با اجرای این طرح، زباله‌گردها تحت نظر شرکت پیمانکار و با رعایت مسائل بهداشتی و ضوابط مربوطه بکارگیری خواهند شد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح همواره یکی از دغده‌های اصلی مدیریت شهری خرم‌آباد بوده است عنوان کرد: با پیمانکار واجد شرایط قرارداد بسته شده که طبق آن در یک ماه آتی تفکیک زباله در مبدا از منازل مسکونی و تمام مراکز و واحدهای مختلف اداری، تجاری و آموزشی انجام خواهد. با توجه به اینکه تفکیک زباله فرآیند ساده‌ای است که باید از مبدا و از منازل آغاز شود لذا مشارکت شهروندان در این طرح بسیار مهم است.