اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به تملک آثار ارزشمند معماری معاصر تهران

عضو شورای شهر تهران گفت: در ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد کمیته معماری و طرح‌های شهری مقرر شد ردیفی با رقم ۲۰ میلیارد تومان به منظور تملک آثار ارزشمند معماری اختصاص پیدا کند.


به نقل از مهر، علی اعطا اظهار داشت: امسال به پیشنهاد کمیته معماری و طرح‌های شهری ردیفی برای تملک آثار ارزشمند معماری معاصر در بودجه ایجاد شد.

وی گفت: خیابان‌های تهران، نمایشگاه و موزه معماری آثار ارزشمند معماری هستند و تهران از این منظر شهری بسیار غنی است اما متاسفانه به واسطه جریان غالب اقتصادی متکی به ساخت و ساز در شهر تهران و موانع جدی حقوقی و مدیریتی، بخش مهمی از این آثار ارزشمند معماری تدریجاً از بین رفته است.

اعطا تاکید کرد که روشن است که تملک، راه حل اساسی حفاظت نیست، اما معتقدم مناسب است برخی آثار ویژه معماری معاصر توسط شهرداری به عنوان نهاد عمومی تملک شود و به کاربری‌های فرهنگی و هنری اختصاص پیدا کند.

سخنگوی شورای عنوان کرد: به همین منظور در ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد کمیته معماری و طرح‌های شهری مقرر شد ردیفی با رقم ۲۰ میلیارد تومان به منظور تملک آثار ارزشمند معماری معاصر اختصاص پیدا کند.

وی افزود: این پیشنهاد در جلسه سه شنبه صبح کمیسیون تلفیق شورا به تصویب رسید و در جلسه امروز صحن به تصویب رسید.

وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این ردیف، تملک تدریجی آثار ارزشمند معماری معاصر در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

وی گفت: به گمان من، باید به سمتی حرکت کرد که تدریجاً آن دسته از املاک شهرداری که در آنها مجموعه مدیریت شهری و واحدهای زیرمجموعه آن استقرار پیدا می‌کند، ساختمان‌هایی باشد که به لحاظ معماری نیز واجد ارزش هستند.

اعطا با بیان اینکه این امر می‌تواند تضمین کننده تداوم حیات بنا و عدم تخریب و نوسازی آن باشد، عنوان کرد: چرا سراهای محلات، برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها و ادارات کل در بناهای ارزشمند معماری تهران مستقر نباشند؟

رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: با ایجاد این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۰ و تداوم آن در سالهای بعد می‌توان امیدوار بود موضوع تملک آثار ارزشمند معماری معاصر، تدریجاً در برنامه کاری شهرداری قرار گیرد.