تغییر ساختار بودجه‌بندی شهرداری سنندج

شهردار سنندج گفت: بودجه سال آینده شهرداری براساس برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری سنندج تهیه و تدوین می‌شود.

به گزارش ایمنا، حشمت‌اله صیدی با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین نیازهای مدیریت شهری تدوین برنامه راهبردی است، اظهار کرد: تهیه و تدوین برنامه راهبردی، بالاترین سطح برنامه‌ریزی شهری بوده که هدف از آن، تعیین و تبیین اهداف راهبردی و راهکارهای دستیابی به اهداف در چارچوب جهت‌گیری راهبردی خواهد بود.

وی با بیان اینکه تدوین برنامه راهبردی می‌تواند در بخشی از مسائل روزمره شهر مورد استفاده قرار گرفته و بر ساماندهی فعالیت‌ها، هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری سازمان تأثیرگذار باشد، افزود: دستورالعمل اجرایی تهیه برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری‌ها از سوی وزارت کشور در واقع یک الگوی تلفیقی از برنامه‌های راهبردی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است.

شهردار سنندج با بیان اینکه بودجه سال آینده شهرداری براساس برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری سنندج تهیه و تدوین می‌شود، تصریح کرد: از آنجا که حجم کاری در شهرداری و مجموعه مدیریت شهری بسیار بالاست، امیدواریم با این برنامه بتوانیم به الگویی برای سایر شهرها و شهرداری‌ها تبدیل شویم.

وی با بیان اینکه تاکنون روند پیشبرد کارها در شهرداری به صورت سنتی بوده است و چنین برنامه پایش شده‌ای نداشته‌ایم، تصریح کرد: این برنامه برای نخستین بار در سنندج تهیه و تدوین شده که باعث پایش و ارزیابی می‌شود و می‌تواند افق و چارچوبی را جهت پیشبرد اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در اختیارمان قرار دهد.

کد خبر 464725