تعیین و درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور

مصوبه هیات وزیران در زمینه مربوط به تعیین و درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.


به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۸۴) قانون برنامه ششم توسعه و نیز بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور و همچنین درجه سخت و زیان آور بودن آنها تعیین و تصویب شد.

به موجب این مصوبه، مشاغل آتش نشان، آتش نشان (راننده)، معاون شیفت، فرمانده شیفت، رئیس ایستگاه، مدیر عملیاتی منطقه، رییس مرکز ستاد عملیاتی و معاون عملیات، با درجه سختی و زیان آوری (۳)، به عنوان مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور تعیین شدند.

لازم به ذکر است سایر مشمولین قانون کار، تابع مقررات مربوط به خود هستند.