آغاز فرآیند رتبه‌بندی شهرهای هوشمند ایران

معاونت و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، از آغاز فرآیند رتبه‌بندی شهرهای هوشمند ایران خبر داد.

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، با توجه به حرکت اکثر شهرهای ایران به سمت تحول هوشمند و لزوم رتبه‌بندی فعالیت‌ها و اقدامات مختلف شهرها و سازمان‌های مختلف ایران و همچنین در راستای چشم‌انداز خود و تبدیل شدن به مرجعیت کلیه امور مرتبط با شهر هوشمند در سطح ملی، رتبه بندی شهرهای هوشمند ایران توسط این مرکز تحقیقاتی و با همکاری دانشگاه تهران بعنوان یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های خود، از اول دی ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کشوری آغاز کرده است.

در این راستا بر اساس ۲۰ شاخص اصلی و ۱۱۰ زیرشاخص، شهرهای ایران مورد بررسی قرار خواهند گرفت و گزارشاتی به صورت بهام در اختیار سازمان‌ها و شهرها قرار خواهد گرفت. همچین این گزارشات به صورت فصلی و سالیانه همزمان با روز ملی شهر هوشمند منتشر خواهد گردید.