ارسال لایحه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار به شورای شهر

شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار از ارسال لایحه "توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران" به شورای اسلامی شهر تهران با هدف صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها و جهت گیری به سوی ساختمان سبز خبر داد.


به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه لایحه فوق از سوی شهردار محترم به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است در اینباره تصریح کرد: این لایحه با توجه مواد ۳۸، ۴۶ و ۶۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی مصوب سال ۹۶ و ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی تهیه و تنظیم شده است.

او با اشاره به اهمیت تصویب لایحه "توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران"، افزود: توسعه و ترویج ساختمان های سبز، بهینه سازی مصرف آب، انرژی و ... در ساختمان ها و بهبود کیفیت بهداشت و سلامت ساکنین ساختمان ها از جمله اهداف این لایحه است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همچنین ایجاد بستر مناسب جهت ترغیب سازندگان و مالکین ساختمان ها به منظور رعایت الزامات محیط زیستی و افزایش آگاهی عمومی و ترویج و ارتقای مشارکت شهروندان به منظور توسعه ساختمان سبز را از دیگر اهداف لایحه فوق دانست.

شهرداری تهران مطابق آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان مصوب سال ۹۶ هیئت وزیران ملزم به آن است که هر ساله در راستای توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر در شهر تهران مجموعه اقداماتی در دستور کار قرار دهد که تهیه این لایحه نیز در همین راستا بوده است.