Soft City: Building Density for Everyday Life

Soft City: Building Density for Everyday Life
نویسنده: David Sim
موضوع: ‎طراحی شهری
ناشر: Island Press
تاریخ انتشار: 2019
تعداد صفحات:  256صفحه

درباره کتاب
تصور کنید که با صداهای ملایم شهر از خواب بیدار می شوید و روز خود را با اطمینان کامل طی می کنید که به سرعت و به طور موثر به جایی که باید بروید، خواهید رسید. Soft City درباره سهولت و آسایش است، جایی که تراکم دارای ابعاد انسانی و با نیازهای همیشگی در حال تغییر ما، سازگار است، روابط را پرورش می دهد و لذت های روزمره را برآورده می کند. چگونه می توانیم از واقعیت کنونی در اکثر شهرها-استفاده جداگانه و رفت و آمد طولانی در وسایل نقلیه تک سرنشین که منابع انسانی، محیط زیست و جامعه را تخلیه می کند،-برای حمایت از رویکرد شهر نرم حرکت کنیم؟

در Soft City دیوید سیم، شریک و مدیر خلاق در Gehl ، با ارائه ایده ها و مثال های گرافیکی از سراسر جهان، چگونه این امکان را نشان می دهد. او از تجربیات گسترده طراحی خود استفاده می کند و محیطی متراکم و متنوع را در مقیاس انسانی مورد استفاده قرار می دهد که از طریق مجموعه ای از مشاهدات مکان های قدیمی تر و جدیدتر و مجموعه ای از پدیده های ساده ساخته شده، ارائه شده است.

David Sim نشان می دهد که افزایش تراکم، کافی نیست. شهر نرم باید سازماندهی و چیدمان محیط ساخته شده را برای حرکت و راحتی بیشتر، تنوع در انواع ساختمان ها و طراحی متفکرانه برای اطمینان از محیط و جامعه شهری پایدار، در نظر بگیرد.

شهر نرم با ایده های بزرگ شادی و کیفیت زندگی آغاز می شود و سپس نشان می دهد که چگونه آنها با شیوه زندگی ما مرتبط هستند. نفس کتاب بسیار بصری است و اجزای سازنده محله ها را نشان می دهد: انواع ساختمان ها، سازمان و جهت آنها. چگونه می توانیم هنگام گردش در شهر با هم کنار بیاییم و زندگی با آب و هوا همانطور که هر شهروند با واقعیت تغییرات آب و هوا سروکار دارد. Soft City بررسی می کند که چگونه محیط ساخته شده می تواند سازگار شده و واکنش نشان دهد.

شهر نرم، الهام بخشی ایده ها و راهنمایی ها را برای هر کسی که به ساختمان سازی علاقه مند است، ارائه می دهد.  Sim نشان می دهد که چگونه می توان هر شهری را کارآمدتر، زندگی پذیرتر و ارتباط بهتری با محیط زیست ایجاد کرد.

درباره نویسنده
David Sim خود یک شهرنشین خوش بین است. او حلال مشکل خلاق است که به شدت به توانایی افراد و مکان های آنها اعتقاد دارد. چه یک کلان شهر وسیع باشد یا یک روستای منزوی، یک طرح یا یک فرآیند، دیوید از مهارت های کارآگاه مانند خود برای رسیدن به هسته اصلی چالش و انرژی هنری به ظاهر بی پایان خود برای یافتن راه حل های مناسب استفاده می کند. کودکی که فقط با لگو بازی می کرد، مفاهیم معماری و دانمارکی را به دیوید می داد.

او اولین بار سخنرانی های جان گیل را به عنوان دانشجوی معماری 19 ساله در دانشکده هنر ادینبورگ در اسکاتلند شنید، تجربه ای که زندگی او را تغییر داد، او را به اسکاندیناوی برد و یک عمر خدمت کرد و به ایجاد مکان های بهتر برای مردم، اختصاص داد.

با ایجاد تعادل بین دانش شخصی شخصی خود و احترام به تجربه حرفه ای و شخصی دیگران، فعالیت های اصلی دیوید شامل توسعه چارچوبهای برنامه ریزی و طراحی شهری و بکارگیری نظریه های جان گیل در همه مقیاس پروژه ها در هر پنج قاره است. کارهای اخیر دیوید شامل طرح بازیابی شهر مرکزی برای کرایست چرچ، نیوزلند پس از زلزله ویرانگر 2011 و طرح An Camas Mòr در ارتفاعات اسکاتلند است؛ اولین شهر جدیدی که در پارک ملی مجوز برنامه ریزی دریافت کرد. دیوید به راحتی زبان را در اواسط جمله تغییر می دهد و مشتاق است که دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. او در مدارس معماری و طراحی در سراسر جهان تدریس کرده است. تغییر کار نحوه آموزش معماری در دانشگاه لوند سوئد منجر به کسب جوایز و افتخارات متعددی شد. David Sim مدیر خلاق در Gehl مستقر در کپنهاگ است.

سایر آثار
The gospel of Matthew in its room imperial conext

نمونه سایت های تهیه کتاب
Amazon