شهرداری بندر بوشهر

 آدرس شهرداری بوشهر در بوشهر - میدان رئیسعلی دلواری - شهرداری مرکزی بندر بوشهر است. حسین صالحیان؛ شهردار فعلی بوشهر است.
(برای آشنایی با شهر بوشهر کلیک کنید.)

اسفند ماه سالروز تاسیس مدرسه سعادت، روز بوشهر، گنجینه خلیج فارس لقب گرفته‌ است. با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگ و تمدن کهن بندر بوشهر و همگام با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، شهرداری بوشهر به منظور ارائه خدمات بهنگام به شهروندان و مناطق مختلف شهرداری، در سال 1389 اقدام به تاسیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری نمود.

سازمان فاوا از بدو تاسیس، ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به شهرداری بوشهر را به صورت مکانیزه بر عهده گرفت. ماموریت سازمان ایجاد زیر ساخت های ICT در شهرداری بوشهر به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در راستای تحقق شهرالکترونیک می باشد.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بوشهر درصدد است با تکیه بر توانمندی ها و نیروی جوان فنی و کارآمد در راستای فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بازوی توانمندی برای شهرداری بوشهر باشد و با ایجاد زیر ساخت های ICT، افزایش رضایتمندی شهروندان و ارائه برنامه های آموزشی باعث نیل به مدیریت شهری پویا و شهرداری الکترونیکی با رویکرد شهروند مداری گردد و شهر بوشهر را به سمت آنچه که لایق مردمانش میباشد سوق دهد.

منبع
شهرداری بوشهر
فاوای شهرداری