شهرداری مبارکه

شهرداری مبارکه در سال 1331 تاسیس شد و درجه آن 9 است.
(برای آشنایی با شهر مبارکه کلیک کنید.)

اسامی شهرداران مبارکه از ابتدا
سید جلال موسوی نسب
شهریار هیرمند
حسین توکلی
جلال موسوی نسب
شهریار هیرمند
رضا دانش
محمد مدنی
بدیع اله پیر مرادی
محمود مهرانی
غلامعلی فرهمند
محمد تقی صریریان
حیدر علی اشرفی
نعمت اله انتشاری
موسی صالحی
حیدر علی اشرفی
نعمت اله انتشاری
قاسم حسینی
باقر انصاری
محمود مزیدی
غلامرضا حسین پور
حسین جعفری
بهرام سید معلمی
ناصر نفری
محمد هویدا
جواد علی جمالی
ناصر نفری
محمد شرفا
سید محسن هاشمی

منبع
سایت شهرداری مبارکه