شهرداری ایلام

شهرداری ایلام 80 سال پیش و سی سال بعد از تصویب اولین قانون در سال 1316 افتتاح شد.

از سال 1316 شمسی که سال تأسیس شهرداری ایلام است، تاکنون 28 نفر کلیددار شهرداری ایلام بوده‌اند. لازم به ذکر است که برخی از این افراد در مقاطع زمانی متفاوت چندین نوبت به عنوان شهردار یا سرپرست به انجام خدمت پرداخته‌ اند. براساس اسناد موجود در اداره روابط عمومی شهرداری ایلام، در فاصله تأسیس شهرداری ایلام تا پیروزی انقلاب اسلامی؛ یعنی در یک بازه زمانی 41 ساله، 10 نفر در این سمت ایفای نقش نموده‌ اند که در واقع به این معناست که میانگین عمر مدیریتی کمی بیش از 4 سال بوده است که کمترین مدت آن مربوط به دوره شهرداری «عبدالعلی نیک‌روش» به مدت 11 ماه و طولانی‌ ترین دوران شهرداری نیز با 83 ماه مأموریت به نام «عبدالصاحب نورالهی» بوده است.

تاریخ شهرداری پس از انقلاب را می‌توان به دو دوره مجزا تقسیم کرد، دوره نخست که از پیروزی انقلاب تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در بر می‌گیرد که شهرداران مانند روال سابق از سوی وزارت کشور تعیین می‌شده‌ اند، اما پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1379 شهرداران از سوی شورای شهر انتخاب شده اند. در دوره نخست یعنی در طول 21 سال، 13 نفر شهردار ایلام بوده‌اند که نشان می‌دهد در این دوره میانیگین عمر مدیریتی نزدیک به یک و نیم سال بوده است. اما با انتخابات شوراهای شهر و روستا یعنی در مدت 15 سال، 10 نفر بر صندلی شهرداری تکیه زده‌اند که این امر به معنای کاهش عمر مدیریتی در دوران شوراهای شهر است. در این دوره کمترین میزان مدیریت مربوط به سرپرستی خالق منصوری به مدت 5 ماه و بیشترین مدت در زمان شهرداری مربوط به «علی طاووس‌ نژاد» نزدیک به 42 ماه بوده است.
(برای آشنایی با شهر ایلام کلیک کنید.)

 اسامی شهرداران ایلام
قبل از انقلاب:
− سروان «سهراب خان» در سال 1316
− صیدرضا قمری
− رئیس اسمائیل (کیوان)
− قربانعلی سلیمان‌ نژاد
− عبدالصاحب نورالهی
− علی‌ پاشا حیدری
− عبدالعلی‌ نیک روش
− غلامرضا زموده
− حبیب الله بیگلری
− اصولیان
− عبدالصاحب حمدحیدری قبل و بعد از انقلاب

پس از انقلاب:
− غلامرضا عبدالهی‌ پور
− محمد هادی دارابی 1370 تا 1371
− مهدی ایران‌نژاد 1371 تا 1373
− علی مرادی 1373 تا 1374
− احمد اعظمی جدی‌ کهق 1374 تا 1375
− محمد هادی دارابی 1375
− کریم شایان‌راد 1375 تا 1377
− جعفر نجفی شجاع 1377
− نبی نجفیان 1377 تا 1378
− غلامرضا عبدالهی‌ پور 1378
− مصدق طاهری 1378 تا 1379
− علی طاووس‌ نژاد 1379 تا 1382
− مصدق طاهری 1382 تا 1383
− مصطفی بیگی 1383 تا 1384
− مصدق طاهری 1384 تا 1385
− حبیب‌اله چاغروندی 1385 تا 1386
− نبی هواسی 1387
− عبدالله بهادری 1387 تا 1390
− خالق منصوری 1390
− یزدان قبادیان  1393
− غلامرضا طاهری 1395
− منت محمدی 1395
− طالب صادقیان1396

منبع
ایسنا