شهرداری اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر در سال 1355 تاسیس شد.

شهر اسلامشهر از ۶ منطقه تشکیل شده که مناطق ۱ و ۲ مرکزی و منطقه ۳ آن شهرک واوان، منطقه ۴ شاطره، منطقه ۵ احمدآباد مستوفی و منطقه ۶ شهرک امام حسین (ع) است.

(برای آشنایی با شهر اسلامشهر کلیک کنید)

شهرداران اسلامشهر از ابتدا
قبل از انقلاب:
− خواجوی سرپرست سال ۱۳۵۴
− قدوسی سرپرست سال ۱۳۵۴
− سید تقی دل زنده از سال ۵۴ الی ۵۷
بعد از انقلاب
− ادیب نژاد ۵۷ الی ۵۸
− قربانی سرپرست سال ۵۷
− غلام عباس شمس از سال ۵۸ الی ۵۹
− مجتبی شریف زندیه از سال ۵۹ الی ۶۰
− میر سعید میر زاده از سال ۶۰الی ۶۲
− حبیب الله اعتمادیان سال ۶۲
− عیسی عبداللهی
− احدی
− حبیبی
− خزایی
− میر محمد
− شریف زاده
− علیرضا گودرزی از سال ۷۶ الی ۸۴
− کریم شایان راد سال ۱۳۸۴
− کمال مرادی سال ۱۳۸۵
− ناصر حاج محمدی ۸۶ الی ۸۷
− محسن ضرغام ۸۷
− محمد غیب اله زاده ۸۷ الی ۸۸
− سعید کرمی ۸۸
− عباس احمدیان ۸۸ الی ۹۰
− محمد رضا علیپور ملجائی ۹۰
− محمد فرخی ۹۱
− علیرضا علیمیرزایی ۹۱ الی ۹۲
− محمد نجاتی ۹۲
− احمد رئیسی ۹۲ الی ۹۳
− علیرضا ناصری پور ۹۳ الی ۹۶
− داود بیات سرمدی ۹۶
− دکتر حسین طلا ۹۶ تاکنون

منبع
سایت شهرداری اسلامشهر