شهرداری خمینی شهر

شهرداری خمینی شهر (اداره و سازمان دولتی) در خمینی شهر و جمهوری اسلامی، نرسیده به میدان قدس واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی بیمارستان ساعی خمینی شهر و همچنین پست بانک، ترمینال قدس اتوبوس رانی شرکت واحد، شهرداری مرکزی، کافه برتر و ایستگاه اتوبوس جمهوری اسلامی قرار گرفته است. شهردار فعلی خمینی شهر؛ اصغر حاج حیدری است.
(برای آشنایی با شهر خمینی شهر کلیک کنید.)

سایر مراکز دولتی که در محدوده شهرداری خمینی شهر واقع شده‌ اند:

اداره دخانیات: جمهوری اسلامی

شهرداری مرکزی: جمهوری اسلامی، نرسیده به میدان قدس

تامین اجتماعی: جمهوری اسلامی

اداره جهاد کشاورزی: شهید بهشتی، مدنی غربی

نظام پزشکی خمینی شهر: جمهوری اسلامی، سلمان فارسی، بین میلاد 5 و 6

منبع
نشان