شهرداری بندر ماهشهر

شهرداری بندر ماهشهر در سال 1333 تاسیس شد و دارای سه منطقه شهرداری است. منطقه ۱ که به ماهشهر قدیم معروف است و منطقه ۲ که به ناحیه صنعتی معروف و منطقه سه شهرداری که شامل شهرک طالقانی است. بخش‌های بندر ماهشهر قدیم شامل: طالقانی، کوی آزادگان، فازهای 1، 2، 3، 4، 5، 6 کوی گلستان، کوی سعدی، شهرک طالقانی (کوره‌ها)، شهرک رجایی (زنجیر)، شهرک مدنی و بافت قدیم که از خیابان‌های اصلی آن می‌توان به: خیابان امام خمینی، شهید منتظری، سعیدی، مطهری، شریفی، طالقانی، باهنر، ۲۲ بهمن و همچنین بازار قدیم (جنگ زده‌ها و روز) اشاره کرد. بخش‌های ناحیه صنعتی شامل: ۲۱۸ دستگاه، ۵۲ دستگاه. کارگری‌ها، SQها، کوی توحید (اتلانتیک)، کمپ A، کویتی‌ها، فارابی، ۱۸۰ دستگاه و بازار است.

(برای آشنایی با شهر بندر ماهشهر کلیک کنید)

شهردار بندر ماهشهر
مجاهد نظارات

منبع
سایت شهرداری ماهشهر