شهرداری مسجد سلیمان

شهرداری مسجد سلیمان طی حکمی از سوی سازمان اتحادیه شهرداری های ایران، به عضویت اتحادیه بین المللی شهرداری ها در آمد و در مورخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ تاسیس شده است.

شهرداری مرکزی مسجد سلیمان (اداره و سازمان دولتی) در مسجد سلیمان و جاده توبوزون واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی بازار شوشتری ها و همچنین بانک ملت، کتابفروشی ورزنده، ساندویچ آشتیانی، شیرینی سرای شقایق و پوشاک فردین قرار گرفته است.
(برای آشنایی با شهر مسجدسلیمان کلیک کنید.)

اسامی شهرداران مسجدسلیمان
قبل از انقلاب:
علی اصغر نوری فیاضی
۱۳۳۸ تا ۱۳۳۹
حسین ضیائی
۱۳۳۹ تا ۱۳۴۴
عبدالرضا نصرت
۱۳۳۹ تا ۱۳۳۹
عبدالنبی بهنام
۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶
علی اصغر سلیمانی نوری
۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷
محمدابراهیم احمدی
۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸
دارا حزینی بهرام آبادی
 ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱
 سیدمحمد جندقی
۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲
 ایرج هاشمی
۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴
سید محمدحسین ضیائی
۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵
علیداد تقی پور
۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶
علی مقیمی
۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸

بعد از انقلاب
سیدمحمد نیکوروش
۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹
سیدمحسن جوزی
۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲
علی اکبر دهکردی
۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴
درویش علی کریمی
۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷
سیدحمید حسن زاده
۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹
غلامرضا کوششی
۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱
عبدالرضا عالمی نیسی
۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵
عدل هاشمی
۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸
غلام زمانپور
۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
فردوس کریمی آلکوهی
۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳
سید رسول صالحی
۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶
علی مدد هاشم پور
۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
مهراب فلسفی زاده
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
پیمان مولایی
۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
خلیل حیدری
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
عبداله قاسمی صالح بابری
خرداد ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶
شهام سلیمانی
دی ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۸
نوید شعبانی
آبان ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۹ 
پیمان مولایی
از آبان ۱۳۹۹ تاکنون

منبع
سایت شهرداری مسجدسلیمان