شهرداری نجف آباد

سال تاسیس شهرداری نجف آباد 1310 می باشد.
(برای آشنایی با شهر نجف آباد کلیک کنید.)

اسامی شهرداران از ابتدا
1. آقای محمد کریم برومند
2. آقای صدری
3. آقای غلامعلی گرزس
4. آقای امیر نیرومند
5. آقای رضا کبیری
6. آقای ناصر انوری
7. آقای رضا پزشکی
8. آقای سید محمد لقمانی
9. آقای امیر لاری
10. آقای جواد اکرانی
11. آقای بدیع اله پیرمرادیان
12. آقای محمد علی تهرانیان
13. آقای ابراهیم پازوکی
14. آقای کریم نجات پور
15. آقای حسین محمد شفیعی
16. آقای بهمن شکوهی منش
17. آقای محمدرضا فتحی
18. آقای مهندس علی پاینده
19. آقای سید مجتی نوریان
20. آقای سید جواد محمود هاشمی
21. آقای سید علی رضویان
22. آقای علی محمد پاک طینت
23. آقای سید مجتبی نوریان
24. آقای مسعود فرقانی
25. آقای قاسم حسینی
26. آقای اکبره قره خانی
27. آقای حسین دهقانی
28. آقای ناصر نفری
29. آقای محسن خندان
30. آقای مسعود منتظری نجف آبادی
31. آقای محمد مغزی نجف آبادی

منبع
سایت شهرداری نجف آباد