شهرداری نسیم شهر

شهرداری نسیم شهر در پی توسعه شهری این منطقه ایجاد شد. در حال حاضر، شهرداری نسیم شهر دارای درجه ۶ می‌باشد و در حوزه حریم دو شهرداری به نام‌های اورین –همدانک و خیرآباد وجود دارد که حدوداً در اواسط سال ۸۶ توسط شهرداری در محدوده قانونی روستاها، خدمات ارائه می‌شود.
(برای آشنایی با شهر نسیم شهر کلیک کنید.)

اسامی شهرداران نسیم شهر از ابتدا

منبع
شهرداری نسیم شهر
ویکی پدیا