شهرداری پاکدشت

شهرداری پاکدشت در سال 1372 بر اساس مصوبه وزارت کشور تأسیس شد. هدف از تاسیس شهرداری در این شهر، خدمت رسانی عمومی به شهروندان، خدمات شهری، خدمات عمرانی به مردم، ساخت فضای سبز در شهر، دادن پروانه کسب و پروانه ساخت به مردم، نظارت بر ساختمان سازی، زیباسازی شهر و نظافت شهر می باشد.
(برای آشنایی با شهر پاکدشت کلیک کنید.)

ساختمان شهرداری این شهر از بدو تاسیس تاکنون در بلوار امام رضا (ع)  واقع شده است. شهردار فعلی پاکدشت؛ محسن تاجیک است.

منبع
شهرداری پاکدشت