شهرداری رامسر

شهرداری رامسر در سال ۱۳۳۱ تأسیس شد. در این رهگذر شهردارانی که از سال ۱۳۵۷ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متصدی شهرداری بوده اند، بالغ بر ۱۶ نفر بوده است. مساحت ساختمان اداری این شهرداری، ۶۰۰ مترمربع می باشد که خود شهرداری مالک آن بوده و در مسیر خیابان مطهری روبروی محله لپاسر که یکی از محله های قدیمی است، بنا شده است. از نقطه نظر موقعیت مکانی، تقریباً در مرکز شهر واقع شده است و به موجب تصویب نامه هیئت وزیران در شهریور سال ۱۳۱۴ ش ، نام سخت سر به رامسر تغییر نام پیدا کرد. عملیات ساختمانی و احداث بنا ها و خیابان ها نیز در سال ۱۳۱۰ آغاز شد.
(برای آشنایی با شهر رامسر کلیک کنید.)

شهردار فعلی رامسر، رضا کحالی است.

منبع
سایت شهرداری رامسر