شهرداری سمنان

شهر سمنان دارای شهرداری در دو منطقه شهر می باشد.
(برای آشنایی با شهر سمنان کلیک کنید.)

معاونت های شهرداری عبارتند از:
مدیریت اداری و مالی شهرداری، معاونت خدمات شهری، معاونت شهرسازی، معاونت عمرانی و اداره فن آوری اطلاعات
زیر مجموعه:
سازمان عمران، اداره زیبا سازی، اداره فناوری اطلاعات، سازمان اتش نشانی، اصناف،
دفاتر و مراکز:
شاهرود، دامغان، گرمسار

شهردار سمنان
دکتر سید محمد ناظم رضوی در سال ۱۳۵۷ و در خانواده ای مذهبی در شهر کاشان متولد شده اند. ایشان فرزند سید مهدی ناظم رضوی شهردار سابق و عضو فعلی شورای اسلامی شهر کاشان هستند. سید محمد ناظم رضوی کارمند رسمی شهرداری تهران می باشند و تا سطح قائم مقامی منطقه ۱۰ شهرداری تهران نیز مسئولیت داشته اند. از مهرماه سال ۱۳۹۲ تا شهریور ماه ۱۳۹۶ شهردار کاشان بوده اند و از آذر ماه سال ۱۳۹۶ تاکنون شهردار شهر سمنان می باشند.

تحصیلات دانشگاهی
دانشجوی دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی عمران و راه و ترابری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
کارشناسی عمران از دانشگاه تهران

منبع
ویکی سمنان
سایت شهرداری سمنان