شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در سال 1306 با عنوان "بلدیه" تاسیس شد. اولین شهردار سیرجان؛ آقای سید اسد الله خان رضوی بود و جمعیت سیرجان در آن سال 5 هزار نفر بود. شهرداری سیرجان در حال حاضر به یک شهرداری مدرن و گسترده تبدیل شده است.
(برای آشنایی با شهر سیرجان کلیک کنید.)

مناطق شهرداری سیرجان
شهرداری منطقه 1
شهرداری منطقه 2

سازمان های شهرداری
- سازمان حمل و نقل و بار مسافر
- سازمان سیما ، منظر شهری و فضای سبز
- سازمان عمران 
- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

لیست شهرداران سیرجان (بعد از انقلاب)
- رضا سروش نیا از آبان سال 1396 تاکنون
- داود قاسمی نژاد از دی سال ۱۳۹۳ تا اردیبهشت 1396
- عبدالرضا محبوبی زاده از اسفند سال ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
- منصور آبیار از اسفند از سال ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲ 
- مهدی عارفی نسب از سال 1389 تا بهمن 1391 
- داود قاسمی نژاد از سال 1386 تا 1389    
- منصور آبیار از سال 1384 تا 1386 
- شهباز حسن پور از سال 1381 تا 1384  
- حمید یعقوب نژاد از سال 1375 تا 1381  
- علی دارابی از سال 1374 تا 1375
- محمدجواد کامیاب از سال 1368 تا 1374
- غلامحسین محمدی از سال 1364 تا 1368
- مرحوم غلامعباس نظری از سال 1362 تا 1364
- علی دارابی از سال 1359 تا 1362
- علی اکبر نشاط از سال 1355 تا 1358

منبع
شهرداری سیرجان