قاسم علی عمرانی؛ پدر مدیریت پسماند ایران

قاسم علی عمرانی
پدر مدیریت پسماند ایران
سال تولد: ۱۳۱۷
محل تولد: اصفهان
تحصیلات:فارغ التحصیل دکترا از آلمان

قاسم علی عمرانی متولد ۱۳۱۷ در شهر اصفهان بود و در سال 1398 درگذشت. به دلیل تالیف بالغ بر ۲۰ عنوان کتاب و ۷۰ مقاله علمی و پژوهشی با موضوع مدیریت محیط زیست و پسماند و ۵۰ سال حضور موثر در این حوزه به عنوان پدر علم مهندسی مواد زائد و بازیافت و پدر علم پسماند ایران شناخته می شود.

دکتر عمرانی دوره کارشناسی ارشد و دکتری خود را در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۳ در آلمان سپری کردند و پس از بازگشت به ایران  به مدت ۳ سال در سازمان محیط زیست تهران و ۸ سال در مجتمع محیط زیست دانشگاه بوعلی سینا همدان به عنوان مشاور و کارشناس ارشد مشغول به کار شدند.

بعد از آن، به مدت ۲۳ سال (۱۳۸۵ – ۱۳۶۳) در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول تدریس و تحقیق در زمینه مواد زائد بوده و مقالات و کتب مختلفی را دراین زمینه تهیه وتالیف نمودند. از آن به بعد در سمت استاد تمام بازنشسته شده و  همواره موفق به شرکت در مجامع علمی، انجمن های تخصصی محیط زیست بوده و مانند سابق، مشغول تدریس و تحقیق در دانشکده محیط زیست و انژری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بودند.

وی در طول حیات خود ۱۸ جلد کتاب در زمینه­ های مختلف مدیریت پسماند تالیف نمودند و کتاب های ایشان، همواره از منابع مهم علمی و عملی در زمینه مدیریت مواد زائد بوده است.

سوابق تحصیلی
• طی دوره دانشسرای مقدماتی در اصفهان از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸
• تدریس به سمت آموزگار در دبستان ها از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱
• طی دوره كارشناسی ارشد در آلمان از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷
• انجام دوره كارورزی و كمک دستیاری در آلمان ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸
• طی دوره تحصیل دكترا در آلمان از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳
• انجام وظیفه به سمت كارشناس ارشد در سازمان حفاظت محیط زیست تهران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵
• تدریس و تحقیق در دانشگاه بوعلی سینای همدان از سال ۱۳۵۵ – ۱۳۶۳
• تدریس وتحقیق در دانشكده بهداشت دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۵
• تدریس و تحقیق در دانشكده محیط زیست و انرژی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عمرانی پس از طی دوره دبستان و دبیرستان كه تا سال ۱۳۳۷ در اصفهان به طول انجامید و پس از اخذ دیپلم دانشسرای مقدماتی، تا سال ۱۳۴۱ طی ۴ سال مبادرت به تدریس در دبستان های شهر اصفهان نمود و سپس در سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۳ به مدت ۱۲ سال مشغول به كارآموزی و تحصیل در کشور آلمان بود و به عنوان اولین فارغ‌التحصیل محیط زیست آلمان تجربه های زیادی را در زمینه محیط زیست به ویژه مهندسی مواد زائد جامد كسب نمود و برای اولین بار در ایران به اجرا گذاشت.
بخش دیگری از زندگی وی به مدت ۳ سال در سازمان محیط زیست تهران و ۸ سال در مجتمع محیط زیست دانشگاه بوعلی سینا همدان سپری شد. از آن پس به مدت ۲۳ سال (۱۳۸۵ – ۱۳۶۳) در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران مشغول تدریس و تحقیق در زمینه مواد زائد بوده و مقالات و كتب مختلفی را دراین زمینه تهیه و تالیف نمود. پس از آن، در سمت استاد تمام بازنشسته شده و موفق به شركت در مجامع علمی، انجمن های تخصصی محیط زیست شد. وی همچنین، مشغول تدریس و تحقیق در دانشكده محیط زیست و انژری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بود.

فعالیت های اجرایی، تحقیقاتی و پژوهشی
• تدریس و تحقیق در زمینه مدیریت جمع‌ آوری و دفع مواد زائد جامد مشتمل بر صنعتی و خانگی از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۸۵، گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
• مدیر مسئول مرکز تحقیقات و مهندسی (ورازیست) بازیافت دارای پروانه تحقیق از سال ۱۳۷۵
• تحقیق و تدریس در زمینه های دفع زباله. مجتمع علوم محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بوعلی سینا، همدان، دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک، تولید انرژی از بیوگاز و بهداشت روستایی (۱۳۶۳ – ۱۳۵۵).
• کارشناس ارشد در مدیریت امور محیط انسانی. عضو کمیته بررسی طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی. تدریس در آموزشگاه عالی محیط زیست (۵۵- ۱۳۵۳)، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
• کارشناس محقق در مهندسی حفاظت و اصلاح خاک (۵۲- ۱۳۵۰) ، انستیتوی خاک شناسی و حفاظت خاک در دانشگاه یوس توس لبیک در آلمان.
• آسیستنت تحقیقاتی در زمینه زیست‌شناسی خاک و مشارکت مستقیم در برنامه‌های تحقیقاتی ماکرومیکروبیولوژی بویژه پروژه تهیه کمپوست به وسیله کرم های خاکی، انستیتو بیولوژی خاک در موسسات تحقیقاتی Forschungs Anastalt fur Landwirtschalt) F.A.L) در برانشویک آلمان.
• عضو کمیته کشوری مواد زائد جامد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت ۲ سال
• عضو شورای عالی بازیافت در سازمان حفاظت محیط زیست، به مدت ۳ سال
• عضو بورد تخصصی بهداشت محیط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به مدت ۱۰ سال
• رئیس کمیته مواد زائد جامد در انجمن متخصصان محیط زیست کشور به مدت ۱۵ سال
• دبیر انجمن علمی بهداشت محیط ایران به مدت ۲ سال
• عضو انجمن نفت ایران شاخه محیط زیست به مدت ۳ سال
• عضویت در شوراها و دیگر فعالیت های اجرائی
• عضو هیئت امنای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی‌های محیط زیست از سال ۱۳۷۵
• عضو هیئت مدیره و دبیرانجمن علمی بهداشت محیط ایران به مدت ۴ سال از سال ۱۳۷۸
• سرپرست و معاونت كمیته بهداشت بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشكی تهران به مدت ۲ سال از سال ۱۳۶۶
• عضو كمیته تخصصی حفاظت محیط زیست و بهداشت محیط شهری شهرداری تهران به مدت ۲ سال از سال ۱۳۷۸.
• عضو كمیته علمی فنی بهداشت مواد زائد جامد- وزارت بهداشت به مدت ۳ سال از سال ۱۳۷۱
• عضو انجمن متخصصین محیط زیست كشور و مسئولین امور شهرستان ها از سال ۱۳۸۳
• عضو شورای نویسندگان فصل نامه علوم و تكنولوژی از سال ۱۳۸۳
• عضو هیئت ممتحنه وزارت بهداشت (بورد تخصصی) به مدت ۱۲ سال از سال ۱۳۷۹
• عضو شورای پژوهشی مركزتحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال ۱۳۸۳
• عضو شورای آموزشی گروه مهندسی بهداشت محیط به مدت ۵ سال از سال ۱۳۸۳
• عضو هیئت تحریریه مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۷
• عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان علوم – شاخه محیط زیست به مدت ۲ سال از سال ۱۳۸۵
• عضو گروه بررسی طرح جامع مدیریت مواد زائد جامع خدمات شهری شهرداری تهران از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۹ به مدت ۶ سال
• داوری مقالات ژورنال تخصصی IJEHSE- بخش بهداشت محیط ایران  از سال ۱۳۸۳
• مسئول بخش مواد زائد جامد گروه مهندسی بهداشت محیط به مدت ۷ سال از سال ۱۳۷۷
• مشاور علمی شاخه زیست‌شناسی جهاد دانشگاهی به مدت ۵/۱ سال از سال ۱۳۶۸
• عضویت در شورای محیط زیست شهرداری تهران طی ۳ سال اخیر از سال ۱۳۶۸
• عضو هیئت تحریریه مجله سلامت و محیط از سال ۱۳۸۸
• مشاور عالی محیط زیست جزیره كیش به مدت ۴ سال از سال ۱۳۷۶
• عضو هیئت تحریریه مجله Journal of Environmental Studies دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۴
• عضو هیئت امنای جمعیت زنان مبارز با آلودگی‌های محیط زیست از سال ۱۳۷۹
• عضو شورای علمی پژوهشكده مواد زائد جامد در دانشكده بهداشت از سال ۱۳۹۰ دانشگاه علوم پزشكی تهران
• دبیرعلمی انجمن مواد زائد جامد در دانشكده محیط زیست دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۹

آثار
تدوین تعداد زیادی کتاب در زمینه پسماند از جمله مدیریت مواد زائد و جامد، مدیریت زباله های شهری، دفن بهداشتی زباله و ... و چاپ چندین مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی و حضور در اغلب کنفراس های داخلی و خارجی در حوزه بهداشت محیط و مدیریت پسماند و بیش از 30 سال تدریس در زمینه های تخصصی حوزه مدیریت مواد زائد جامد از سوابق ارزنده این شخصیت برجسته علمی می باشد.

از وی کتاب هایی مانند: مدیریت زباله های شهری، مبانی آلودگی خاک، بهداشت و محیط زیست آرامستان ها، مواد زائد خطرناک، مدیریت زباله های بیمارستانی و.... منتشر شده است.

منبع
دنیای سفر
دانشکده بهداشت شیراز
صفحه شخصی دکتر قاسم علی عمرانی