اینفوگرافی بازیافت شیشه

یکی از بهترین قابلیت های شیشه، امکان بازیافت آن برای دفعات متعدد است. فرآیند پلاستیک بازیافتی نسبت به تولید و تهیه آن آسان تر است و انرژی کمتری می طلبد، به همین دلیل فرآیند بازیافت کردن شیشه موجب صرفه جویی در وقت، انرژی و مواد اولیه می شود.

هم چنین برای بازیافت، از شیشه های دور ریخته شده که به نوعی زباله به شمار می آیند، استفاده می شود. به همین دلیل بازیافت کردن شیشه، باعث زیبایی بیشتر شهر و کمک به حفظ سلامت محیط زیست و نیز استفاده مجدد از مواد دور ریخته شده، می شود. اینفوگرافی زیر به بررسی دقیق تر این موضوع، می پردازد.

منبع
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان