اینفوگرافی میزان فضای سبز شهر تهران

در سال ۱۳۹۸، در مجموع سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، ۱۵ بوستان در سطح شهر تهران افتتاح کرد که مساحت آن‌ها به ۵۵.۹ هکتار می‌رسد. همچنین در سال ۱۳۹۸، هزار و ۲۹۰ هکتار جنگل کاری افزایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۸  یک میلیون و ۶۵۰ هزار  اصله درخت هم به شیوه الکترومغناطیسی پلاک کوبی شدند.

طبق آمارهای معاونت خدمات شهری، ۶ منطقه در تهران، مناطق کم برخوردار فضای سبز هستند و ۱۴ منطقه دارای سرانه بالاتر استاندارد فضای سبز مشخص شده در طرح جامع شهر تهران هستند. سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در سال ۱۳۹۸، تعداد ۳۰۵ هزار اصله نهال به شهروندان تحویل داده و همچنین ۵۶۰ هزار اصله درخت در سطح معابر و بوستان‌های سطح شهر کاشته است. از سوی دیگر در سال ۱۳۹۸، این سازمان هزار اصله درخت چنار ۱۰ تا ۱۲ ساله در خیابان ولی‌عصر(عج) هم کاشته است

از سوی دیگر، ۳ هزار و ۹۸۶ قطعه باغ تا پایان اسفند ۱۳۹۸، در تهران شناسنامه دار شده و همچنین ۶ قطعه باغ و اراضی مشجر در سال ۱۳۹۸ و ۳ قطعه در سال ۱۳۹۹ به تملک این سازمان درآمده که با احتساب آن کل مبلغ باغات تملک شده از حساب حفظ و گسترش فضای سبز به بیش از یکهزار میلیارد ریال است.

در سال ۱۳۹۸، مجموع مساحت فضای سبز که تحت پوشش آبرسانی مکانیزه بود جمعا به هشت هزار و ۳۱۶ هکتار رسید و مناطق ۵ و ۶ شهرداری هم به زودی استفاده از پساب را تصفیه شده فاضلاب را گسترش خواهند داد.

منبع
دروازه تهران