اینفوگرافیک نشست شهرداری ها و مالیات بر خانه های خالی

نشست شهرداری ها و مالیات بر خانه های خالی

برگزار کننده: مدیریت مطالعات مالی و اقتصاد شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

حاضرین نشست: مهدی هادیان، پژوهشگر اقتصاد مسکن، عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه ونظارت شورای اسلامی شهر تهران، علی اکبر اسدی، مدیرکل برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، گشتاسب مظفری، معاون مطالعات و برنامه ریزی امور مدیریت، اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، معاونین مالی و اقتصاد شهری و برنامه ریزی توسعه شهری مناطق 22 گانه شهرداری تهران، سازمان ها و شرکت ها.
این نشست در تاریخ  شهریور 99 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

منبع
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران