ایمن سازی وسایل نقلیه در همه چیز (V2X)

اتومبیل ها در حال برقراری ارتباطات آنلاین بیشتری هستند و رانندگی خودران در حال تبدیل شدن به واقعیت نزدیک تری است. اکنون تولیدکنندگان اتومبیل با این چالش روبرو هستند که چگونه می توانند به اطلاعات دریافت شده توسط هر وسیله نقلیه اعتماد کنند. از این منظر، ارتباطات V2X عامل مهمی در موفقیت اتومبیل های خودران خواهد بود.

 بیایید مستقیم برویم سر اصل مطلب.

 

(V2X (Vehicle to Everything چیست؟

'وسیله نقلیه به همه چیز' که با عنوان V2X نیز شناخته می شود، به انتقال اطلاعات از وسیله نقلیه به هر موجودی که ممکن است بر وسیله نقلیه تأثیر بگذارد و بالعکس, اشاره دارد.

V2X موارد زیر را دربر می گیرد:

  • (V2I (Vehicle to InfraStructure یا "وسیله نقلیه به زیرساخت" که مبادله داده بین خودرو و تجهیزات نصب شده در کنار جاده ها است و به طور کلی "واحد کنار جاده"
    RSU) -V2I) نامیده می شود. از V2I می توان به طور معمول برای پخش شرایط ترافیکی و اطلاعات اضطراری به رانندگان استفاده کرد.
  • (V2V(Vehicle to Vehicle یا "وسیله نقلیه به وسیله نقلیه" مربوط به انتقال داده ها بین وسایل نقلیه است. در مقایسه با آنچه سنسورها می توانند در اختیار خودرو قرار دهند، اطلاعات منتقل شده از طریق فناوری V2V می تواند از اتومبیل های چند صد متری جلوتر یا حتی اتومبیل های مخفی از پشت کامیون ها یا ساختمان ها بدست آید.

 ارتباطات استاندارد V2X

صنعت خودرو برای استاندارد کردن ارتباطات V2X با نهادهای نظارتی کار کرده است. هدف این بود که اطمینان حاصل شود همه ذینفعان می توانند قابلیت همکاری بین انواع مدل های وسایل نقلیه و پیام های استاندارد شده با زیرساخت های جاده را مدیریت کنند. در بیشتر کشورها، دولت ها V2X را به عنوان یک فناوری مهم برای کاهش تلفات جاده ای در نظر می گیرند. آنها صنعت را مجبور می کنند تا برنامه استقرار این فناوری را کوتاه کند.

 برای سازندگان خودرو، V2X و به طور خاصV2V، نقطه عطفی در مسیر رسیدن به اتومبیل های خودران است.
علاوه بر این، چالش انتخاب حامل ارتباطی مطلوب( DSRC یا ارتباطات اختصاصی برد کوتاه، C-V2X یا ترکیبی)، که صنعت و جامعه تلفن همراه را بسیار فعال نگه می دارد، در رابطه با امنیت امنیت ارتباطات V2X نیز یک موضوع اصلی است.

نهادهای نظارتی به لزوم محافظت از پیام ها در برابر استفاده تقلبی یا گمراه کننده اشاره کرده اند. آنها درخواست می کنند که حریم خصوصی کاربر محافظت و حفظ شود، بنابراین با گوش دادن و جمع آوری تمام پیام هایی که ماشین در یک بازه زمانی ارسال و دریافت می کند، نمی توان به راحتی سفر رانندگان را پیگیری یا بازسازی کرد.

 

 استفاده از زیرساخت های کلید عمومی برای ایمن سازی V2X

اصل امنیت ارتباطات V2X بر اساس پیام های امضا شده با استفاده از گواهینامه های کلید عمومی است. در اروپا و ایالات متحده، جامعه های ETSI-ITS و IEEE هر دو با توافق معماری PKI را برای ایمن سازی کلیه ارتباطات V2V و V2I تعریف کرده اند. برای اهداف محافظت از حریم خصوصی، مدت اعتبار گواهی محدود است و باید مرتباً تغییر کند.

بهینه سازی صدور گواهینامه و مدیریت

در حالی که تولیدکنندگان خودرو در تلاشند وسایل نقلیه خود را برای مطابقت با استانداردهای V2X آماده کنند، آنها در حال کار بر روی ECU های جدید (واحد کنترل الکترونیکی) هستند که تمام جریان ارتباطی را مدیریت می کند و همچنین گواهی های واکشی ضروری را که برای امضای پیام هایی قابل پخش لازم است.

 OEM ها در ساخت ECU V2X تمرکز دارند که سیستم backend لازمی است که برای اجرای زیرساخت های PKI و تولید گواهی برای اتومبیل هایشان مورد نیاز است.

این وضعیت دو چالش مهم دارد:

  • اول، ساختار گواهی تعریف شده توسط ETSI-ITS و IEEE مخصوص موارد استفاده V2X است و نیاز به پیشرفت کاملاً جدید دارد. بیشتر آجرهای PKI موجود قابل استفاده مجدد نیستند.
  • دوم، به دلیل فراوانی تمدید گواهینامه برای هر وسیله نقلیه، کمیت و در دسترس بودن تولید گواهینامه هنگام ساخت سرویس به یک محدودیت قوی تبدیل می شود. با افزایش تعداد وسایل نقلیه آماده V2X در جاده ها، تعداد درخواست های واکشی گواهی به مرکز به طور تصاعدی رشد می کند.

 

منبع:
www.thalesgroup.com/en

MainArticle Link
 https://b2n.ir/457924