Arborlab

Arborlab
موضوع فعالیت: محیط زیست
دفتر اصلی: نیوزلند

Arborlab در 2002 با همکاری متخصصان برجسته مدیریت فضاهای سبز نیوزلند، تاسیس شد. این مجموعه، متعهد به ایجاد و پیشبرد توسعه پایدار فضای سبز شهرها برای ساختن آینده ای روشن است.

این سازمان محیط زیستی، متعهد به مراقبت از محیط و افراد ساکن در آن است. شعار سازمان Arborlab؛ پدید آوردن فضای سبز و پایداری است. این مجموعه به آینده محیطی که در آن زندگی می کنیم، اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است که با مشارکت استراتژیک در ارتباط با ذینفعان در دولت، صنعت و تجارت، می توانیم نتایج موفقیت آمیزی را برای همه افراد کره زممین به ارمغان بیاوریم.

بوم شناسان این مجموعه، طیف وسیعی از خدمات زیست محیطی از ارزیابی پوشش گیاهی گرفته تا بررسی خفاش ها را پوشش می شود. آنها تجربه زیادی در زمینه بوم شناسی زمینی و انجام ارزیابی توسعه مسکونی اثرات محیطی و زیست محیطی دارند.

Arborlab، متعهد به بهترین عملکرد است و این هدف را با نظارت بر تحقیقات علمی انجام می دهد. این سازمان روش هایی را به کار می گیرد که با آن تحقیقات خود، همخوانی دارد. رویکرد تحلیلی، حس هدفمندی و اشتیاق آنها برای ارائه یک تاثیر گسترده در زمان انجام کار، بسیار بارز است.

آدرس سایت
Arborlab