Global Enviornment Facilities

عنوان: Global Enviornment Facilities

موضوع فعالیت: مقابله با مشکلات زیست محیطی

دفتر اصلی: مصر

آدرس سایت: https://www.thegef.org

امکانات جهانی محیط زیست (GEF)، در آستانه اجلاس زمین 1992 تأسیس شد تا به مقابله با فشرده ترین مشکلات زیست محیطی سیاره ما کمک کند. از آن زمان تا کنون، GEF بیش از 21.1 میلیارد دلار کمک بلاعوض و 114 میلیارد دلار سرمایه اضافی برای بیش از 5000 پروژه در 170 کشور فراهم کرده است. GEF از طریق برنامه کمک های مالی کوچک خود، بیش از 25000 طرح جامعه مدنی را در 133 کشور پشتیبانی کرده است.

توافق نامه GEF
اخیرا مشارکت GEF برای دستیابی به نتایج بیشتر و ارائه راهکارهایی برای مقابله با چالش های رو به رشد با توافق جدیدی، در حال انجام است. این توافق نامه در خلاصه مذاکرات هفتمین اصلاحیه GEF آمده است که در ترکیب با سرمایه گذاری های قبلی خود تحت کنوانسیون GEF به شرح زیر است:
• تمرکز استراتژیک سرمایه گذاری های خود به منظور کاتالیز کردن تغییر تحولات در سیستم های کلیدی که باعث از دست دادن عمده محیط زیست، به ویژه انرژی، شهرها و غذا می شوند.
• اولویت بندی پروژه ها و برنامه های یکپارچه که همزمان بیش از یک چالش زیست محیطی جهانی را برطرف می کند که این امر با تکیه بر موقعیت و اختیار منحصر به فرد GEF برای فعالیت در طیف گسترده ای از موضوعات زیست محیطی جهانی، امکان پذیر است.
• اجرای استراتژی ها و سیاست های جدید برای افزایش نتایج و تاثیرات، از جمله تعامل بیشتر با بخش خصوصی، مردم بومی و جامعه مدنی و تمرکز بیشتر بر برابری جنسیتی

بودجه GEF
بودجه GEF برای حمایت از پروژه ها توسط کشورهای اهدا کننده تامین می شود. این کمک های مالی هر چهار سال یکبار و توسط 40 کشور اهدا کننده GEF مجددا تامین می شود. این بودجه برای دستیابی به اهداف کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی محیط زیست در دسترس کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار است.

بانک جهانی به عنوان متولی GEF، صندوق اعتماد GEF (کمک های خیرین) را اداره می کند و به بسیج منابع GEF کمک می کند. همچنین، این سازمان، بودجه را به آژانس های GEF پرداخت می کند. سپس، گزارش های مالی در مورد سرمایه گذاری ها و استفاده از منابع را تهیه می کند و بر استفاده از بودجه و بودجه پروژه نظارت می کند. این سازمان همچنین گزارش های دوره ای را ترتیب می دهد که حاوی مقداری از بودجه خاص صندوق در شکل گیری است.