URBAN HUB

URBAN HUB

موضوع فعالیت:  تعامل شهروندان برای شکل گیری شهرها و هوشمندسازی شهری

دفتر اصلی: نیوزلند

URBAN HUB؛ بستری تعاملی برای افرادی است که به آینده شهرها و تحرک هوشمند علاقه مند هستند. این مجموعه، داستان هایی در مورد نشانه های شهری، فناوری های نوآورانه و ایده های آینده برای توسعه پایدار شهرها و ساختمان ها در سراسر جهان به اشتراک می گذارد. در واقع این مجموعه براساس سیاست "مردم شهرها را شکل می دهند"، پایه گذاری شده است.

از بسیاری جهات، به سادگی می توان گفت که مفهوم شهر هوشمند؛ برنامه ریزی شهری مناسبی است که هم پیشرفت فناوری دیجیتال و هم تفکر جدید را در مفاهیم قدیمی شهر، روابط، جامعه، پایداری محیط زیست، دموکراسی مشارکتی، مدیریت درست و شفافیت، در نظر می گیرد.

غالباً، مفهوم شهر هوشمند شامل یک شهرنشینی مجدد در شهرها است و شهرنشینان را ترغیب می کند تا با استفاده از لایه جدیدی از اتصال الکترونیکی، وقت، انرژی و توانایی های خود را به پروژه در حال انجام شهری، متمرکز کنند. بنابراین حلقه ای شکل می گیرد که در آن شهر، شهروندان خود را قادر می سازند تا قدرت تکامل خود را افزایش داده و یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد کنند. بیش از هر چیز ، شهرهای هوشمند شهرهای تعاملی هستند و در این مجموعه، افزاد در این حلقه نقش اساسی دارند.

منبع
URBAN HUB