فهرست شرکت های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا

نتیجه جستجو: 102 مورد


مالی و اداری
شهرسازی و مدیریت شهری
اتوماسیون اداری و پورتال
ابزارهای مدیریتی
حوزه های تخصصی سازمانی
عمرانی و مهندسی عمران
اینترنت اشیاء
خدمات نرم افزاری
سخت افزار و تجهیزات


فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

سامانه هوشمند حمل و نقل
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
نامشخص

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
شیراز

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

سامانه احراز هویت مرکزی و یکبار ورود sso
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران