پروفایل سازمان

شهرداری آذرشهر
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
7
سال تاسیس
1307
جمعیت شهر
44887
استان
آذربایجان شرقی
شهر
آذرشهر
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آذرشهر

شهرداری آذرشهر یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آذرشهر فعالیت دارند یا شهرداری آذرشهر از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آذرشهر

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آذرشهر را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آذرشهر

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آذرشهر را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آذرشهر در نقشه