پروفایل سازمان

شهرداری آبی بیگلو
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
3
سال تاسیس
1379
جمعیت شهر
6516
استان
اردبیل
شهر
آبی بیگلو
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آبی بیگلو

شهرداری آبی بیگلو یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آبی بیگلو فعالیت دارند یا شهرداری آبی بیگلو از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آبی بیگلو

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آبی بیگلو را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آبی بیگلو

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آبی بیگلو را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آبی بیگلو در نقشه